Menu

poprawnaarabska

blog o prawie dla nie-prawników

Co to jest demokratyczne państwo prawa?

poprawnaarabska.pl

    Istotą państwa prawa, inaczej państwa prawnego jest to, że państwo stoi na straży przyjętego w nim porządku prawnego . Porządek prawny w państwie prawa opiera się na zasadach prawnych , które obowiązują w państwie. Zasady te są wyprac... więcej

Co to jest mobbing?

poprawnaarabska.pl

Co to jest mobbing? W języku angielskim słowo „mobbing” wywodzi się od słowa „mobb”, które oznacza „ rzucać się na kogoś ”. W języku polskim słowo „mobbing” jest utożsamiane z terrorem lub przemocą psy... więcej

Co to jest Konstytucja?

poprawnaarabska.pl

Konstytucja to najwyższe, najważniejsze źródło prawa w naszym państwie. Jest tak dlatego, że twórcą Konstytucji jesteśmy my sami, czyli wszyscy obywatele. Oczywiście Konstytucję fizycznie napisali specjaliści, w większości prawnicy. Na jej kształt m... więcej

© poprawnaarabska
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci