Menu

poprawnaarabska

blog o prawie dla nie-prawników

Co to jest mobbing?

poprawnaarabska.pl

suit673697_19201Co to jest mobbing?

W języku angielskim słowo „mobbing” wywodzi się od słowa „mobb”, które oznacza „rzucać się na kogoś”.

W języku polskim słowo „mobbing” jest utożsamiane z terrorem lub przemocą psychiczną.

W prawie mobbing oznacza uporczywe i długotrwałe nękanie lub zastraszanie pracownika, które powoduje upokorzenie pracownika i narusza jego godność.

Mobbing zatem są to działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi.

Wynikiem tych działań jest zaniżona ocena przydatności zawodowej pracownika, powodująca lub mająca na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Kto może dopuścić się mobbingu?

Zachowania mobbingowe występują w pracy. Mobbing może wobec pracownika stosować pracodawca, przełożony pracownika lub współpracownik.

Przykładowe zachowania mobbingowe to:

 • ubliżanie pracownikowi
 • opowiadanie anegdot i żartów na temat wybranej osoby
 • agresja fizyczna
 • szykany
 • zwodzenie
 • podstęp
 • intryga
 • oszczerstwo
 • zachowanie sadystyczne
 • zaczepianie
 • obmawianie
 • celowe wprowadzanie w błąd
 • niepowiadomienie ofiary mobbingu o grożącym jej niebezpieczeństwie
 • nieudzielanie pracownikowi informacji, które będą dla niego pomocne w wykonywaniu obowiązków pracowniczych.

W sensie prawnym mobbingiem nie są:

 • jednorazowe akty przemocy
 • wewnętrzne poczucie dyskomfortu pracownika w miejscu pracy, które są niezależne od zachowań innych w miejscu pracy
 • uzasadniona krytyka pracownika przez pracodawcę
 • konflikty w miejscu pracy, które są otwarte i nie ma w nich jednej ofiary, występuje w nich równorzędność podmiotów
 • niegrzeczne zachowanie pracodawcy
 • zła organizacja pracy, która powoduje duże natężenie pracy w pewnych okresach
 • brak zastępcy na stanowisku, na którym pracuje pracownik
 • wykorzystywanie umiejętności zawodowych pracownika, nawet w czasie wolnym od pracy, wówczas gdy pracownik zajmuje jedyne tego rodzaju stanowisko kierownicze w firmie, np. główny księgowy i dysponuje szczególnymi wiadomościami, do których nie mają dostępu inni zatrudnieni, z wyjątkiem sytuacji, gdy działania pracodawcy zmierzają do szykany

 Kto jest odpowiedzialny za mobbing?

Za mobbing w firmie odpowiedzialny jest pracodawca. Jest on odpowiedzialny we wszystkich przypadkach mobbingu, ponieważ nie tylko sam powinien powstrzymać się od zachowań będących mobbingiem, lecz także powinien mu przeciwdziałać w swojej firmie. Pracodawca ma obowiązek stosować wszystkie dostępne mu środki, żeby przeciwdziałać mobbingowi wśród swoich pracowników.

Do środków, które może stosować pracodawca należą:

 • kary porządkowe
 • przeniesienie na inne stanowisko
 • rozwiązanie stosunku pracy, nawet bez wypowiedzenia z winy pracownika

Ponadto pracodawca powinien prowadzić szkolenia pracowników, informować pracowników o niebezpieczeństwie i konsekwencjach mobbingu.

W zakładzie pracy pracodawca powinien także wprowadzić procedury, które umożliwią wykrycie przypadków mobbingu i przeciwdziałanie mu.

Komentarze (2)

Dodaj komentarz
 • Gość: [Gall Anonim] *.ronus.pl

  A CO JEŚLI PRACODAWCA ROBI TO W TZW."BIAŁYCH RĘKAWICZKACH"

 • Gość: [Kacprzak] *.internetdsl.tpnet.pl

  Bardzo interesujący i przede wszystkim ważny wpis. Wiele się teraz słyszy w mediach o mobbingu, ale mam wrażenie, że dla niektórych to nadal jest czarna magia. Mało tego - niektórzy ignorują mobbing, ponieważ boją się, że wyjdą na "słabych" lub uważają, że przesadzą z reakcją. Jeżeli czujemy się niekomfortowo w pracy, powinniśmy o tym zakomunikować komu trzeba. A jeżeli czujemy się zagrożeni, to tym bardziej!

  Bardzo podoba mi się idea szkoleń nt mobbingu, zwłaszcza w większych firmach. Niestety ale nie spotkałem się jeszcze z częstymi szkoleniami, dotyczącymi tego problemu... Wielka szkoda. Trzeba ludzi uświadamiać, że muszą walczyć o swoje prawa. Pracuję w Kacprzak i wiem, ile osób do nas przychodzi z podobnymi problemami. To, o czym mówią w mediach, to tylko mały odsetek ludzi, którzy przeżyli piekło w swojej pracy.

  Pozdrawiam!

© poprawnaarabska
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci