Menu

poprawnaarabska

blog o prawie dla nie-prawników

W 2016 r. dni wolne na opiekę nad dzieckiem można wziąć na godziny!

poprawnaarabska.pl

5_2_16__rodzina_z_paragrafem

Nie pracujesz, a wynagrodzenie zachowujesz!

Jeżeli jesteś rodzicempracownikiem i masz przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat, to przysługuje ci w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Czyli inaczej mówiąc masz prawo do dodatkowych dwóch wolnych dni/16 wolnych godzin, które możesz wykorzystać na opiekę nad dzieckiem. Wynagrodzenie za ten czas otrzymasz na takich samych zasadach jak podczas urlopu wypoczynkowego.

Sam decydujesz: 16 godzin lub 2 dni!

Masz wybór, czy wykorzystać „wolne” w wymiarze dziennym, czy też godzinowym. Taką decyzję musisz podjąć zanim złożysz pierwszy wniosek o udzielenie „wolnego” w danym roku. W pierwszym wniosku w danym roku kalendarzowym musisz określić, jak chcesz korzystać z wolnych dni. To co postanowisz będzie obowiązywało przez cały rok. Zmiany sposobu korzystania z dni wolnych na opiekę nad dzieckiem będziesz mógł dokonać dopiero w następnym roku, składając do pracodawcy pierwszy wniosek o ich udzielenie.

Jeżeli pracujesz w niepełnym wymiarze czasu pracy, np. na pół etatu, urlop w wymiarze godzinowym będzie ci przysługiwał również w niepełnym wymiarze – proporcjonalnie do twojego czasu pracy. Przy zatrudnieniu na pół etatu będzie to 8 godzin, ¼ etatu 4 godziny itd. Niepełną godzinę przysługującego urlopu należy zaokrąglić w górę do pełnej godziny.

Możesz wystąpić o udzielenie obu dni razem lub każdego z tych dni osobno. Możesz wystąpić jednorazowo o 16 godzin wolnego lub po kilka godzin, jak ci wygodnie.

Tyle samo dni wolnych dla wszystkich rodziców!

Wymiar tego uprawnienia nie zależy od liczby wychowywanych przez pracownika dzieci ani od ich wieku. Z dni wolnych może skorzystać matka, a także ojciec lub opiekun dziecka. Uprawnienie przysługuje również rodzicom zastępczym.

Nie skorzystasz, twoja strata!

Jeżeli nie wykorzystasz dni wolnych w danym roku kalendarzowym, twoje uprawnienie wygaśnie, a wolne dni przepadną. Nie będziesz ich mógł odebrać w kolejnym roku.

O terminie dni wolnych decyduje pracodawca

Możesz wnioskować, żeby pracodawca udzielił ci dni wolnych na opiekę nad dzieckiem łącznie z innymi dniami wolnymi od pracy lub z urlopem wypoczynkowym.

Decyzja o terminie udzielenia dni wolnych należy do pracodawcy. Pracodawca nie musi ci dać dni wolnych w tym terminie, o który wnioskujesz. Może zaproponować inny termin, który przypada w tym samym roku kalendarzowym, w którym złożyłeś wniosek.

Obowiązek złożenia oświadczenia do akt osobowych

Oczywiście nie musisz korzystać z dni wolnych nad opiekę nad dzieckiem, jednak co roku powinieneś złożyć do swoich akt osobowych oświadczenie o zamiarze lub braku zamiaru korzystania z tego uprawnienia. Taki obowiązek mają oboje rodzice lub opiekunowie dziecka.

UWAGA!

Z prawa do dni wolnych na opiekę nad dzieckiem może skorzystać tylko jedno z rodziców lub opiekunów dziecka.

 

 

 

© poprawnaarabska
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci