Menu

poprawnaarabska

blog o prawie dla nie-prawników

Co to jest Konstytucja?

poprawnaarabska.pl

flag366401_1280

Konstytucja to najwyższe, najważniejsze źródło prawa w naszym państwie. Jest tak dlatego, że twórcą Konstytucji jesteśmy my sami, czyli wszyscy obywatele. Oczywiście Konstytucję fizycznie napisali specjaliści, w większości prawnicy. Na jej kształt mieli również wpływ politycy. Jednak żeby Konstytucja, w kształcie w jakim została uchwalona, mogła obowiązywać zgodę na to musiał wyrazić naród w referendum. W konstytucji ustaliliśmy i zapisaliśmy nasze zasady oraz zobowiązaliśmy się ich przestrzegać. Konstytucja określa podstawowe prawa dla naszego państwa, które są wyrazem światopoglądu i doświadczeń obywateli. Konstytucja tworzy ramy dla ustroju państwowego, funkcjonowania organów państwa oraz swobód i wolności obywateli ale również obowiązków i zakazów.

Wszystkie kolejne akty prawne, które tworzą nasze prawo powinny być zgodne z konstytucją.

Na konstytucję może powołać się każdy człowiek żądający ochrony swoich praw. Oznacza to, że konstytucję stosuje się bezpośrednio.

Na straży konstytucji stoi głowa państwa, czyli prezydent. Prezydent ma czuwać nad przestrzeganiem Konstytucji. O tym czy stanowione prawo jest zgodne z Konstytucją decyduje specjalny sąd konstytucyjny, zwany Trybunałem Konstytucyjnym.

Konstytucja, która obowiązuje w Polsce została uchwalona 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja została przyjęta przez obywateli w drodze referendum.

Na początku Konstytucji zapisana została tzw. Preambuła, w której opisano z jakich powodów uchwalono Konstytucję, jakie są jej cele i jak należy ją stosować.

Sami przeczytajcie:

„W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie, my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski, wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach, nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku, złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie, świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej, pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.”

I na koniec ciekawostka:

Wiedzieliście, że polska Konstytucja 3 Maja z 1791 r. była drugą konstytucją na świecie, a pierwszą konstytucją w Europie? Zobowiązujące ...

Komentarze (3)

Dodaj komentarz
 • Gość: [Andrzej] *.free.aero2.net.pl

  Ale bzdury piszą jakimi twórcami konstytucji jesteśmy sami a co miał zwykły obywatel do powiedzenia jak uchwalano konstytucje
  Może ktoś wyjaśni ?

 • Gość: [ja] *.centertel.pl

  Ano miał. Mógł się w referendum wypowiedzieć czy chce tej konstytucji czy nie. Poza tym była szeroko konsultowana i była wynikiem międzypartyjnego porozumienia.

 • Gość *.static.chello.pl

  Mówiąc, że twórcami Konstytucji jest naród, miałam właśnie na myśli to, że Konstytucja została przyjęta w referendum. Oczywiście nie każdy głosował za jej przyjęciem, ale ponieważ Polska jest krajem demokratycznym, o jej przyjęciu zadecydowała większość obywateli. Gdyby obywatele w referendum zagłosowali w większości przeciwko Konstytucji, nie byłoby jej w takiej postaci jak jest dzisiaj. Podobnie ma się sprawa z wejściem Polski do Unii Europejskiej. O tym tez ostatecznie zdecydowaliśmy w referendum. Czyli podjęliśmy wspólna decyzję jako naród.

© poprawnaarabska
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci