Menu

poprawnaarabska

blog o prawie dla nie-prawników

Zatrzymała cię Policja? Dowiedz się jakie masz prawa!

poprawnaarabska.pl

cop1016218_1920Nawet najbardziej poprawnemu człowiekowi może się zdarzyć zatrzymanie przez Policję. Powodów zatrzymania może być bardzo wiele, od zwykłej pomyłki, aż do po wpakowanie się w poważne tarapaty. Zatem warto dowiedzieć się jakie prawa przysługują osobie zatrzymanej, na wszelki wypadek, gdyby kiedyś trzeba było z nich skorzystać.

Zanim przejdę do konkretów, kilka słów o samym zatrzymaniu.

Kiedy i na jak długo Policja może was zatrzymać?

Przede wszystkim Policja ma prawo zatrzymać każdego człowieka, jeżeli posiada informacje, że popełnił on przestępstwo oraz obawia się, że może uciec lub ukryć się albo zatrzeć ślady przestępstwa. Poza tym Policja może dokonać zatrzymania również w sytuacji, gdy nie można ustalić tożsamości osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa. Zatrzymany zostanie również sprawca przemocy domowej.

Zatrzymanie może trwać maksymalnie 72 godziny.

Jak widać powodów do zatrzymania jest wiele, zobaczmy zatem jakie prawa ma zatrzymany.

 PRAWA ZATRZYMANEGO

 1. prawo do informacji o przyczynie zatrzymania
 2. prawo do informacji o przysługujących mu prawach – prawo to realizowane jest w ten sposób, że zatrzymany otrzymuje na piśmie pouczenie o swoich prawach
 3. prawo do bycia wysłuchanym
 4. prawo do złożenia lub odmowy złożenia oświadczenia w swojej sprawie
 5. prawo do niezwłocznego kontaktu z adwokatem i bezpośredniej z nim rozmowy
 6. prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli zatrzymany nie zna wystarczjąco dobrze języka polskiego
 7. prawo otrzymania odpisu protokołu zatrzymania
 8. prawo do zawiadomienia o zatrzymaniu:
 • osoby najbliższej,
 • pracodawcy,
 • szkoły,
 • uczelni,
 • dowódcy,
 • osoby zarządzajacej przedsiębiorstwem zatrzymanego, za które jest on odpowiedzialny
 1. prawo do kontaktu z urzędem konsularym lub z przedstawicielstwem dyplomatycznym państwa którego jest obywatelem – jeżeli zatrzymany nie jest obywatelem polskim
 2. prawo do kontaktu z przedstawicielem państwa, w którym zatrzymany mieszka na stałe - jeżeli zatrzymany nie posiada żadnego obywatelstwa,
 3. pawo do wniesienia do sądu zażalenia na zatrzymanie w terminie 7 dni od zatrzymania. W zażaleniu można się domagać zbadania zasadności, legalności oraz prawidłowości zatrzymania
 4. prawo do natychmiastowego zwolnienia, jeżeli przyczyny zatrzymania przestały istnieć albo po upływie 48 godzin od chwili zatrzymania, o ile zatrzymany nie zostanie w tym czasie przekazany do sądu z wnioskiem o zastosowanie tyczasowego aresztowania. W przypadku przekazania do sądu zatrzymany zostanie zwolniony, jeżeli w ciagu 24 godzin od przekazania nie zostanie mu doręczone postanowienie o tymczasowym aresztowaniu
 5. dostęp do niezbędnej pomocy medycznej

Nie musicie się tych praw uczyć na pamięć, bo Policja ma was obowiązek o nich poinformować niezwłocznie po zatrzymaniu (patrz punkt 2.). Warto tego przypilnować i jeżeli sprawa jest poważna skontaktować się z adwokatem.

 

 

Komentarze (2)

Dodaj komentarz
 • Gość: [Blnacoin] *.icpnet.pl

  warto znać swoje prawa, często nie mamy świadomości naszych praw.

 • Gość: [Arek] *.dynamic.chello.pl

  Jak wygląda kwestia informowania o prawach zatrzymanego w praktyce? Bo wiadomo... teoria vs praktyka...

© poprawnaarabska
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci