Menu

poprawnaarabska

blog o prawie dla nie-prawników

Uwaga Blogerzy, złodziej w sieci!

poprawnaarabska.pl

 Stack_of_magazines__pencils_in_gray_cup

 

 

Czy padliście kiedyś ofiarą kradzieży? Straciliście pieniądze, telefon, a może dokumenty? Pewnie część z was tak. Wiecie, co zrobić w takiej sytuacji. Zgłaszacie się na policję, zastrzegacie karty kredytowe, blokujecie telefon itd. Dzielni Policjanci złodzieja łapią i ląduje on za kratkami. A wiecie co zrobić w sytuacji, gdy kradzież dotyczy Przejawu Waszej Działalności Twórczej? Tu już gorzej prawda? Co to jest ten przejaw? I o co mi w ogóle chodzi? :-)

Przejaw Działalności Twórczej

Chodzi mi o to abyście zadbali o swoje wpisy na blogach, zdjęcia, filmiki, pomysły, muzykę, rysunki, opowiadania, czyli właśnie przejaw waszej działalności twórczej. Wiedzieli co zrobić w sytuacji, gdy jakiś spryciarz skopiuje waszą treść i pośle ją w świat jako własną.

Temat jest dość obszerny i dlatego postanowiłam podzielić go na trzy części:

 1. ochrona tzw. praw autorskich osobistych
 2. ochrona tzw. praw autorskich majątkowych
 3. odpowiedzialność karna

Zatem do dzieła!

CZĘŚĆ PIERWSZA: OCHRONA PRAW AUTORSKICH OSOBISTYCH

Wszyscy pisząc blogi jesteśmy twórcami, niezależnie od tego co tworzymy, nasze dzieła są chronione. Przysługują nam do nich autorskie prawa osobiste, w szczególności prawo:

 • autorstwa utworu;
 • oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem;
 • udostępniania utworu anonimowo;
 • nienaruszalności treści i formy utworu;
 • rzetelnego wykorzystania utworu;
 • decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;
 • nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Prawa te przysługują nam zawsze i są niezbywalne. Nie można zrzec się tych praw, ani ich zbyć. Każdy ma obowiązek szanować nasze prawa i nie może ich naruszać, a my możemy żądać ich ochrony.

Kiedy możemy żądać ochrony naszych praw autorskich osobistych?

Ochrona przysługuje nam zanim jeszcze doszło do naruszenia praw. Jeżeli tylko dowiemy się, że nasze prawa są zagrożone cudzym działaniem, możemy żądać zaniechania tego działania.

Ochrony możemy żądać również zawsze, gdy ktoś naruszył nasze prawa, czyli np. w przypadku, gdy ktoś skopiował nasz utwór i podaje się za jego autora lub ktoś kto korzysta z utworu, nawet za naszą zgodą, zmienił jego treść lub formę.

W takim wypadku, gdy doszło już do naruszenia naszego prawa, możemy żądać od sprawcy dokonania wszelkich czynności, które są potrzebne do usunięcia skutków naruszenia. Oczywiście możemy żądać usunięcia treści, które zostały skopiowane. Zniszczenia ich egzemplarzy, w przypadku gdy treści zostały utrwalone poza siecią. Częste jest również żądanie złożenia przez sprawcę naruszenia oświadczenia o odpowiedniej treści. Takie oświadczenie może zawierać przyznanie się do bezprawnego zaboru utworu, wskazanie nas jako autora, czy przeprosiny. Możemy również żądać zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub zapłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej na wskazany przez nas cel społeczny.

Jeżeli zdecydujecie się na żądanie od sprawcy złożenia oświadczenia, musicie dokładnie określić czego od niego oczekujecie. W wezwaniu skierowanym do sprawcy należy zredagować treść oświadczenia i wskazać gdzie powinno zostać zamieszczone. Nie jest konieczne aby oświadczenie zostało złożone publicznie, więc równie dobrze możecie żądać, na przykład przeprosin, w prywatnym liście.

Jeżeli nie chcecie żeby wasz utwór został usunięty przez sprawcę, możecie zażądać jego ponownego opublikowania w formie wolnej od naruszeń, czyli np. z podaniem, że jesteście jego autorem, albo bez bezprawnie wprowadzonych zmian, np. skreśleń czy skrótów.

Zadośćuczynienia możecie żądać tylko jeżeli sprawca naruszył wasze prawa autorskie osobiste w sposób zawiniony. Nie koniecznie specjalnie, lecz również niechcący, na skutek nie dochowania należytej staranności. Zadośćuczynienie powinno mieć odczuwalną wartość majątkową, być odpowiednie do rozmiaru wyrządzonej krzywdy. Jest to sprawa bardzo indywidualna i w każdym przypadku wysokość zadośćuczynienia będzie inna.

Przedawnienie

Roszczenia niemajątkowe o ochronę autorskich praw osobistych nie ulegają przedawnieniu.

Roszczenia majątkowe, czyli o zadośćuczynienie i zapłatę przedawniają się z upływem 3 lat od dnia, w którym dowiedzieliście się o tym, że ponieśliście szkodę oraz o tym, kto wam szkodę wyrządził i powinien ją naprawić. Jednak w każdym wypadku roszczenie o zapłatę lub zadośćuczynienie przedawnia się z upływem 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę. Jeżeli natomiast szkoda wynikła z przestępstwa, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy dowiedzieliście się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jest to ważne w przypadku naruszenia autorskich praw osobistych, gdyż często do ich naruszenia dochodzi w drodze przestępstwa.

Jaki sąd jest właściwy do rozpatrywania sporów o prawa autorskie?

Sprawami o ochronę autorskich praw osobistych zajmują się sądy okręgowe.

Na koniec jeszcze ciekawostka

Z wszystkimi roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich osobistych możecie wystąpić nie tylko do bezpośredniego sprawcy naruszenia, lecz również do tego kto pomagał w naruszeniu, podżegał sprawcę do dokonania naruszenia oraz do osoby, która świadomie skorzystała z naruszenia waszych praw.

 

 

Komentarze (4)

Dodaj komentarz
 • Gość: [Logę] *.voyager.pl

  Naruszenie praw autorskich to naruszenie praw autorskich, a nie kradzież. Podobnie, jak nie jest to morderstwo, gwałt, piractwo, defraudacja, fałszerstwo itd.

 • bartoszcze

  @Logę
  Tak, i oczywiście w każdej sytuacji używasz słów typu kradzież, oszustwo, złodziej, oszust, w sposób ograniczony wyłącznie do czynów wyczerpujących odpowiednio znamiona art. 278 lub art. 286 k.k.

 • Gość: [hehe] *.adsl.inetia.pl

  Dodajmy jednak bardzo ważną rzecz: nie każda brednia wrzucona do internetu jest utworem podlegającym ochronie. Nie popadajmy w paranoję.

 • Gość: [Gon] *.play-internet.pl

  Fajny i co najważniejsze bezbłędny merytorycznie wpis.Lubię kiedy ktoś przystępnie ujmuje mimo wszystko trudny temat.

© poprawnaarabska
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci