Menu

poprawnaarabska

blog o prawie dla nie-prawników

Poprawne dziecko wynosi śmieci

poprawnaarabska.pl

dziewczynkaJakiś czas w Dzień Dobry TVN poruszano temat obowiązków dzieci wobec rodziców. Po tym programie jedna z moich koleżanek zapytała mnie, jak to jest z tymi dziećmi? Czy z punktu widzenia prawa dzieci mają jakieś obowiązki wobec rodziców, czy szerzej, wobec rodziny? Czy jest na dzieci jakiś paragraf?

Zaciekawiło mnie to, bo szczerze mówiąc nigdy wcześniej ten temat do mnie nie dotarł. Zazwyczaj prawnicy rozprawiają o obowiązkach rodziców i prawach dzieci, a nie na odwrót. Trochę poszperałam na ten temat i oto do jakich wniosków doszłam. 

Mówiąc o obowiązkach dzieci nasz ustawodawca dzieli dzieci na dwie kategorie: dzieci, które mieszkając z rodzicami, osiągają dochody z własnej pracy oraz takie, które nie zarabiają i pozostają na utrzymaniu rodziców, z którymi mieszkają. Przy czym nie nie ma znaczenia czy są to dzieci pełnoletnie, czy poniżej 18 roku życia. 

Obowiązki dzieci zarabiających

Dzieci osiągające dochody z własnej pracy, to dzieci, które są zatrudnione na umowę o pracę lub na tzw. umowy cywilnoprawne, czyli umowę zlecenia lub umowę o dzieło. Mogą to być również dzieci, które prowadzą własną działalność gospodarczą. Takie dzieci, jeżeli mieszkają wspólnie z rodzicami, mają obowiązek pomagania w utrzymaniu całej rodziny, tzn. pokrywania części kosztów utrzymania rodziny z dochodów, które osiągają. Istotne jest, że nie chodzi o to by zarabiające dziecko ponosiło koszty tylko swojego utrzymania, lecz całej rodziny, przez którą rozumie się domowników, z którymi dziecko mieszka. Przyjmuje się, że obowiązek dziecka jest ograniczony do pokrywania części kosztów mieszkania i wyżywienia rodziny. Nie można natomiast żądać od dziecka by ponosiło koszty np. związane z wyjazdem rodziny na wakacje, gdyż takie koszty nie należą do kosztów utrzymania rodziny. 

Warto też wspomnieć o tym, że dochody dziecka nie powinny być jedynym źródłem utrzymania rodziny, a jedynie powinny być uzupełnieniem dochodów rodziców.

Pamiętajcie jeszcze, że dochodem dziecka, który nie może być przeznaczony na utrzymanie rodziny, są pieniądze pochodzące z jego majątku czy renty albo darowizny, którą dziecko otrzymało. Dlaczego? Ponieważ nie pochodzą one z własnej pracy dziecka.

Obowiązki dzieci nie posiadających dochodów

Dziecko, które nie posiada własnych dochodów, pozostaje na utrzymaniu rodziców i mieszka u nich, jest obowiązane pomagać im we wspólnym gospodarstwie. Co to jest wspólne gospodarstwo? Okazuje się, że pod tym pojęciem kryje się nie tylko dom, czy mieszkanie, w którym mieszka rodzina, ale również przedsiębiorstwo rodziców czy np. gospodarstwo rolne. Zatem rodzice mogą wymagać od dziecka żeby im pomagało nie tylko w pracach domowych lecz również w rodzinnym przedsiębiorstwie, czy gospodarstwie. Rodzaj pracy musi być dostosowany do wieku dziecka, jego możliwości fizycznych i zdolności. Pomoc nie powinna przeszkadzać w rozwoju dziecka i jego kształceniu. Oczywiste jest, że zajęcia powierzane dzieciom muszą być bezpieczne dla ich zdrowia i mają służyć ich rozwojowi i wychowaniu.

Czy powyższe oznacza, że dzieci które zarabiają nie muszą zmywać po sobie naczyń i ścielić łóżka? 

Niestety, albo na szczęście, nie. Wszystkie dzieci są obowiązane do wspierania rodziców i okazywania im szacunku. Wsparcie, o którym mowa powinno między innymi polegać na codziennej pomocy rodzicom w pracach domowych, niezależnie od tego, czy dziecko ma własne dochody, czy pozostaje na utrzymaniu rodziców. Zatem rodzice mają prawo wymagać od swoich dzieci pomocy w codziennych domowych sprawach, a od dzieci nie posiadających własnych dochodów również pomocy w prowadzonym przez siebie sklepie, warsztacie, czy gospodarstwie rolnym. 


Zatem Drodzy Rodzice, przy zaganianiu swoich dziatek do zmywania, czy odkurzania, śmiało możecie powiedzieć, że stoi za wami PRAWO :-) 

© poprawnaarabska
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci