Menu

poprawnaarabska

blog o prawie dla nie-prawników

Jak się bronić przed hejtem w Internecie?

poprawnaarabska.pl

pici_w_twarzMoja Przyjaciółka - dziennikarka i blogerka, od kilku dni mierzy się z falą "hejtu" skierowanego ku niej na Fb, stronie www gazety, dla której pisze oraz w mailach, które są do niej wysyłane. Pewnie zjawisko nieobce osobom piszącym w Internecie. Zjawisko wkurzające i trudne do odparcia. Gdy hejt jest tylko chamski, czy niesprawiedliwy, można na niego przymknąć oko. Co jednak zrobić, gdy przyjmuje on formę gróźb kierowanych do hejtowanego i jego rodziny lub obraźliwych i poniżających wyzwisk? Odpowiedź jest dla mnie jedna: nie dać się i bronić siebie i swojego dobrego imienia. 

Pamiętajcie hejtowanie to przestępstwo!

Hejtowanie może przyjmować różną postać i może mieć różną moc, w zależności od tej postaci doszukamy się w nim cech kliku przestępstw.

Po  pierwsze zniesławienie ...

Zniesławienie, czyli bezpodstawne zarzucanie, posądzanie, oskarżanie, o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć daną osobę w opinii publicznej lub narazić ją na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności.

Mogą to być bezpodstawne oskarżenia o:

  • zachowanie sprzeczne z przyjętymi zasadami prawa lub moralności,
  • zachowanie sprzeczne z etyką, również zawodową,
  • brak wiedzy lub odpowiednich kompetencji,
  • brak zdolności fizycznych, zdrowotnych, osobowościowych, intelektualnych,
  • uzależnienie od alkoholu, środków odurzających,

Co to jest poniżenie w opinii publicznej?

To obrażenie czyjejś godności, upokorzenie, zhańbienie. Na skutek umieszczania obraźliwych komentarzy hejtujący kształtuje w opinii publicznej ocenę hejtowanej osoby gorszą niż obiektywna.

Narażenie na utratę zaufania to spowodowanie, że hejtowany, który wzbudzał dotychczas zaufanie u innych, może to zaufanie stracić na skutek działania hejtera. W przypadku hejtu skierowanego do dziennikarzy czy blogerów chodzi o zaufanie konieczne do wykonywania danego zawodu czy prowadzenia bloga, którego renomę, opiniotwórczość czy po prostu popularność bloger buduje. 

Jaka kara?

Tutaj ciekawostka: za zniesławienie w Internecie grozi wyższa kara niż za dokonanie tego przestępstwa poza siecią. Jeżeli sąd stwierdzi winę hejtera to może ukarać go grzywną, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności do roku. Dodatkowo sąd może nałożyć na hejtera obowiązek zapłaty nawiązki na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.

 

Jest też małe utrudnienie: żeby ścigać hejtera trzeba włożyć w to trochę wysiłku, ponieważ osoba, która czuje się przez niego zniesławiona musi sama złożyć przeciwko niemu akt oskarżenia do sądu, tzw. prywatny akt oskarżenia. W zebraniu dowodów przeciwko hejterowi i ustaleniu jego personaliów pomoże Policja, ale główną aktywność musicie wykazać sami.

Po drugie zniewaga …

Zniewaga to wyraz pogardy dla drugiego człowieka naruszający jego godność osobistą. Znieważające jest zachowanie powszechnie uznane za obraźliwe. W praktyce może być trudno odróżnić czy hejter dopuszcza się zniewagi, czy zniesławienia. Moim zdaniem różnica polega na tym, że zniesławiając stawia hejtowanemu bezpodstawny zarzut co do jego zachowania, czy umiejętności, natomiast znieważając obraża bez stawiania zarzutów jakie opisałam powyżej.  

Jaka kara?

Dopuszczając się zniewagi w Internecie hejter naraża się na taką samą karę jak w przypadku zniesławienia - grzywnę, karę ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Tutaj również sąd może nałożyć dodatkowo obowiązek zapłaty nawiązki na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.

Sposób ścigania przestępstwa?

 Przestępstwo zniewagi również jest ścigane z oskarżenia prywatnego.

 Po trzecie groźby karalne …

Groźba karalna to zapowiedź popełnienia przestępstwa (np. pobicia, zabójstwa) przeciwko hejtowanemu albo jego osobie najbliższej. Groźba jest karalna jeśli wywołuje u hejtowanego uzasadnioną obawę, że zostanie spełniona. Żeby doszło do popełnienia tego przestępstwa nie jest ważne, czy grożący miał faktycznie zamiar spełnić swoją groźbę albo czy miał możliwość ją spełnić. Ważny jest indywidualny odbiór tej groźby przez osobę, do której jest ona skierowana. Jeżeli groźba faktycznie wzbudza u hejtowanego strach, to jest karalna.  Co ciekawe odpowiedzialność karną może również powodować groźba rzucona żartem.

Jaka kara?

W przypadku gróźb karalnych prawo przewiduje karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo karę pozbawienia wolności do lat 2.

Sposób ścigania przestępstwa?

Jest to przestępstwo ścigane na wniosek.

Oznacza to, że osoba, do której kierowano groźby karalne, musi złożyć na Policję lub do prokuratury wniosek o ściganie. Może on być złożony na piśmie albo ustnie. Po złożeniu takiego wniosku organy ścigania prowadzą postępowanie przygotowawcze, po którym sprawa trafia do sądu.

Podsumowując

Prawo chroni was również w Internecie. Pamiętajcie, że każdy użytkownik Internetu ma prawo do uzasadnionej krytyki zamieszczanych tu  treści. Jednak jeżeli krytyka zamienia się w agresywny hejt można dać mu odpór.

Nie łamcie się i róbcie swoje! Hekters gonne hejt!

O hejcie wypowiedziała się nawet moda: http://koszulkowo.com/produkt/haters-gonna-hate-szakal-tshluzms-0-ghth 

W sieci można również znaleźć raport o hejcie w sieci: http://czaplicka.eu/raport-o-hejcie-w-sieci/

Memy też wiedzą swoje ... 

© poprawnaarabska
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci