Menu

poprawnaarabska

blog o prawie dla nie-prawników

AKTUALIZACJA! Zakupy przez internet - Kupujący

poprawnaarabska.pl

paragraf_z_komputerem_w_tleW końcu znalazłam chwilę czasu, żeby wrócić do tematu zakupów przez internet i opowiedzieć wam o zmianach, które nastąpiły w tej dziedzinie tuż po Świętach Bożego Narodzenia. 

Nowych paragrafów jest dużo, ponieważ od 25 grudnia 2014 r. mamy świeżutką, pachnącą farbą drukarską, Ustawę o prawach konsumenta, a wraz  nią wiele nowości. Zmiany dotyczą nie tylko kupujących i sprzedawców w Internecie, lecz również zakupów w tradycyjnym sklepie, czy przez telefon.

 

Na dobry początek zacznijmy od zakupów przez Internet, z punktu widzenia kupującego będącego konsumentem.

Jest lepiej czy gorzej?

Z całą pewnością lepiej. W lepszej sytuacji są zarówno konsumenci, którzy chcą zwrócić przedmiot kupiony w Internecie, który im się nie spodobał jak również ci, którzy chcą zareklamować produkt wadliwy.

 

Zwrot towaru bez podania przyczyny 


Obecnie jako konsumenci, na zwrot towaru bez podania przyczyny, czyli na tzw. odstąpienie od umowy, zamiast dotychczasowych 10, macie 14 dni. Termin ten, jak dotychczas, należy liczyć od dnia odebrania przesyłki zawierającej zakupiony przedmiot. Jeżeli zawarliście przez Internet umowę o świadczenie usług, termin liczymy od dnia zawarcia tej umowy.

Ponadto nie musicie już wysyłać do sprzedawcy pisma, w którym go poinformujecie, że odstępujecie od umowy. Wystarczy, że poinformujecie sprzedawcę o odstąpieniu od umowy mailem. Ustawodawca zadbał nawet o wzór takiego odstąpienia, który powinien wam przekazać sprzedawca najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży:

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


- Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.


Jeżeli sprzedawca nie poinformował was o możliwości zwrotu towaru bez podania przyczyny, na odstąpienie od umowy macie aż 12 miesięcy! Dotychczas był to okres 3 miesięcy. Jeżeli jednak, przed upływem tych 12 miesięcy, sprzedawca naprawi swój błąd i poinformuje was o tym, że możecie odstąpić od umowy, będziecie mogli skorzystać z prawa odstąpienia w terminie 14 dni od otrzymania informacji od sprzedawcy.

 

Jeżeli odstąpicie od umowy, sprzedawca zwróci wam koszty przesyłki, które ponieśliście w związku z wysłaniem do was zakupionego towaru. Sprzedawca zwróci jednak koszty najtańszego, zwykłego sposobu dostarczenia przesyłki, który wam zaoferował przy zakupie, nawet jeżeli wybraliście inny, droższy sposób jego dostarczenia.

 

Reklamacja wadliwego towaru


Na zareklamowanie wadliwego produktu macie nadal 2 lata. Reklamację możecie złożyć z powodu wad fizycznych lub prawnych towaru, za które sprzedawca zawsze ponosi odpowiedzialność lub na podstawie gwarancji, którą sprzedawca dobrowolnie może na siebie przyjąć. Gwarancji udzielają najczęściej producenci towaru. Polega ona na tym, że producent zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wady towaru, którą mu zgłosicie lub wymiany towaru na nie posiadający wad. Warunki gwarancji określone są w dokumencie gwarancyjnym, który otrzymujecie od sprzedawcy. Podsumowując: reklamacja z tytuł rękojmi przysługuje wam zawsze, a z tytułu gwarancji tylko wtedy, gdy otrzymacie od sprzedawcy dokument gwarancyjny.Czego obecnie możecie żądać od sprzedawcy, gdy sprzeda wam wadliwy produkt:

 

  • obniżenia ceny produktu
  • odstąpienia od umowy
  • wymiany towaru na nowy
  • naprawy

Takie żądania, według swojego wyboru, możecie już złożyć przy pierwszej reklamacji! Nie musicie, jak dotychczas, najpierw dać szansy sprzedawcy na naprawę lub wymianę towaru, a dopiero później zwrócić się ewentualnie o obniżenie ceny lub odstąpić od umowy. Zatem, z punktu widzenia kupującego, to zmiana na lepsze.

 

Na złożenie reklamacji sprzedawcy macie 1 rok czasu od zauważenia wady, a nie jak dotychczas 2 miesiące. Po upływie 1 roku wasze roszczenie się przedawni.

 

Jeżeli złożycie reklamację w ciągu 12 miesięcy od wydania wam rzeczy, to przyjmuje się, że rzecz była wadliwa od samego początku, czyli od momentu, w którym ją otrzymaliście.


A ponadto:


Nowa ustawa chroni was przed dodatkowymi kosztami, którymi niekiedy sprzedawcy potrafią zaskoczyć już po zawarciu umowy. Obecnie żeby sprzedawca mógł żądać od was jakichkolwiek dodatkowych kosztów, musi uzyskać waszą wyraźną zgodę już w czasie składania przez was zamówienia.

 

Nowe zasady stosuje się do towarów zakupionych po 25 grudnia 2014 r. Jeżeli zakupiliście przedmiot lub usługę wcześniej, obowiązują was stare zasady, o których pisałam w grudniu.

 

 

 

 

 

© poprawnaarabska
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci