Menu

poprawnaarabska

blog o prawie dla nie-prawników

Nowa, łatwiejsza upadłość konsumencka!

poprawnaarabska.pl

zdiciekredytWiększość z was na pewno słyszała o tzw. upadłości konsumenckiej, czyli możliwości ogłoszenia upadłości przez zwykłego człowieka, który popadł w poważne problemy finansowe. Czy słyszeliście jednak o kimkolwiek,komu udało się faktycznie taką upadłość ogłosić? Ja nie słyszałam. Dlaczego? Ponieważ obecne jest to bardzo trudno zrobić. Sytuacja ma się zmienić za 3 miesiące, kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy prawa w tym zakresie. Jeżeli ktoś z was zastanawia się czy mógłby w ten sposób uwolnić się od długów, poniżej znajdziecie informacje, które pozwolą ocenić waszą sytuację, po zmianie przepisów regulujących upadłość konsumencką.

Kto będzie mógł ogłosić upadłość konsumencką?

W tym zakresie nowe przepisy nic nie zmieniają.

Upadłość konsumencką może ogłosić każdy kto nie jest przedsiębiorcą, czyli nie prowadzi działalności gospodarczej. 

Upadłość taką może również ogłosić osoba, która prowadziła działalność gospodarczą lub była wspólnikiem spółki osobowej, jeżeli upłynął rok od czasu wykreślenia jej z ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego. 

Upadłość może też ogłosić osoba, która prowadziła działalność gospodarczą bez jej zarejestrowania w odpowiednim rejestrze, po upływie roku od zaprzestania prowadzenia działalności.

Upadłość mogą ogłosić również osoby, które zostały ubezwłasnowolnione, a także dzieci. 

Moim zdaniem upadłość konsumencką może również ogłosić osoba prowadząca gospodarstwo rolne. I co ważne: upadłość może ogłosić osoba na stałe zamieszkująca w Polsce.

Jakie trzeba będzie spełnić warunki żeby ogłosić upadłość konsumencką?

Nowe przepisy stawiają mniejsze wymagania przed osobami chcącymi ogłosić upadłość konsumencką. Nie będzie już wymogu dotyczącego wyjątkowych okoliczności powodujących problemy finansowe, niezależnych od osoby składającej wniosek - ciekawa formuła prawda? :) 

Zatem w jakiej sytuacji powinniście rozważyć złożenie wniosku o upadłość?

Jesteście niewypłacalni

Upadłość może być ogłoszona przez osoby, które stały się niewypłacalne. Nie ma przy tym znaczenia czy długi, które doprowadziły do niewypłacalności zostały zaciągnięte przez was prywatnie, czy też były zaciągane w ramach prowadzonej przez was działalności gospodarczej. Ważne jest, że na stałe utraciliście możliwość spłaty swoich długów, czyli wasze problemy nie mają charakteru przejściowego. Nowe przepisy dopuszczają ogłoszenie upadłości, nawet gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela, np. bank, który udzielił mu kredytu.

Do niewypłacalności nie doprowadziliście umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa

Wymóg ten ma przeciwdziałać zamierzonemu doprowadzaniu się do bankructwa, w celu późniejszego ogłoszenia upadłości i umorzenia w ten sposób zadłużenia.

Rażące niedbalstwo natomiast, to sytuacja, gdy do zadłużenia dochodzi na skutek waszych lekkomyślnych czy ryzykownych decyzji.

Kto może złożyć wniosek o upadłość?

Wniosek o upadłość konsumencką może złożyć tylko dłużnik. Nie znaczy to, że musicie to robić sami. Zawsze możecie skorzystać z pomocy prawnika, który pomoże nie tylko wypełnić wniosek, ale przede wszystkim przygotować wszystkie dane, które muszą być w nim zawarte. Od poprawności wniosku wiele zależy, ponieważ to właśnie na jego podstawie sąd będzie podejmował decyzję w waszej sprawie. Osobiście odradzałabym samodzielne pisanie wniosku, gdyż temat jest skomplikowany i łatwo popełnić błąd.

Jakie dane powinniście podać we wniosku o upadłość?

Obowiązkowo we wniosku o upadłość konsumencką musi się znaleźć:

 1. Wasze imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL. Jeżeli nie macie numeru PESEL – dane umożliwiające waszą jednoznaczną identyfikację,
 2. wskazanie miejsc, w których znajduje się wasz majątek,
 3. wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie, czyli opisanie ich w taki sposób aby sąd nie miał wątpliwości co do prawdziwości powodów, które wskazaliście jako przyczynę upadłości,
 4. aktualny wykaz całego waszego majątku z szacunkową wyceną jego składników,
 5.   spis waszych wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty,
 6. spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim kwestionujecie istnienie danej wierzytelności,
 7. listę zabezpieczeń ustanowionych na waszym majątku wraz z datami ich ustanowienia, tj. hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych,
 8. wasze oświadczenie, że w ciągu 10 lat nie była wobec was prowadzona upadłość konsumencka, która została umorzona, lub na skutek której umorzono wasze zobowiązania w całości lub części.

Czy wniosek podlega opłacie?

Tak. Wniosek o upadłość konsumencką podlega opłacie sądowej. 

Będzie jednak taniej. Opłata od wniosku o upadłość będzie jednak niższa niż obecnie. Została ona obniżona z 200 zł do 30 zł.

Ogłoszenie upadłości i co dalej?

Jeżeli wasz wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony przez sąd, zostanie wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości. W takim postanowieniu sąd wskaże, że na skutek upadłości dojdzie do likwidacji, czyli sprzedaży, waszego majątku. Ponadto sąd wezwie wszystkich waszych wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności. Na zgłoszenie wierzytelności wierzyciele będą mięli miesiąc czasu. Ponadto sąd wyznaczy sędziego – komisarza oraz syndyka.

Spłata wierzycieli

Następnie zostanie ustalony plan spłaty wierzycieli i będziecie według tego planu, przy pomocy syndyka spłacać swoje zobowiązania. Jeżeli wykonacie wszystkie obowiązki określone w planie spłaty wierzycieli sąd wyda postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu i umorzy  resztę waszych zobowiązań, które nie zostały spłacone w wyniku wykonania planu.

Należy jednak pamiętać, że nie zostaną umorzone następujące zobowiązania, które będziecie musieli spłacić pomimo ogłoszenia upadłości:

-        alimenty,

-        renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci,

-        grzywny orzeczone przez sąd,

-        obowiązek naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,

-        nawiązka lub świadczenie pieniężne,

-        naprawienie szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia

-        zobowiązania, których umyślnie nie ujawniliście, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu

Sprzedaż mieszkania

W przypadku konieczności sprzedaży waszego mieszkania albo domu jednorodzinnego, w którym mieszkacie, możliwe będzie przyznanie wam z ceny, za którą lokal zostanie sprzedany kwoty potrzebnej na wynajem mieszkania na okres od 12 do 24 miesięcy.

Zawarcie układu z wierzycielami

W czasie postępowania upadłościowego będzie istniała możliwość wstrzymania likwidacji waszego majątku, szczególnie sprzedaży mieszkania lub domu, w którym mieszkacie. Sędzia – komisarz będzie mógł podjąć taką decyzję, gdy uzna, że możliwe jest zawarcie tzw. układu z wierzycielami. Celem takiego układu jest spłata waszych zobowiązań w taki sposób, żeby uratować mieszkanie lub dom. Możliwe to będzie tylko w sytuacji, gdy wasze dochody będą dawały szansę na spłatę długów, w określonym czasie. Ostateczną decyzję podejmą wierzyciele, którzy muszą wyrazić zgodę na wprowadzenie układu.

Umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli

Sąd umorzy wasze zobowiązania w sytuacji, gdy stwierdzi, że z uwagi na osobistą sytuację nie bylibyście zdolni do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. Indywidualnie zbada waszą sytuację i gdy dojdzie do wniosku, że z uwagi np. na chorobę czy jakieś inne ważne wydarzenie, nie ma żadnych szans abyście mogli spłacić swoje długi, umorzy je. W takiej sytuacji będziecie mogli zacząć wszystko od nowa z czystym kontem.

 

 

Komentarze (6)

Dodaj komentarz
 • Gość: [katarynka] 78.11.97.*

  A co w przypadku, kiedy to już komornik zajął się majątkiem i już nie mam nic a długi nadal są? Zostało mi trochę mebli i sprzętu RTV/AGD
  Dziękuję

 • Gość: [jan] *.107.193.limes.com.pl

  ale czy przypadkiem ta ustawa już nie działa ? jakie 3 miesiące. Chyba artykuł jest b. stary

 • poprawnaarabska.pl

  Witam. Wpis jest z końca 2014 r., został przeniesiony na blox.pl z całym moim blogiem. Upadłość konsumencka w Polsce nadal funkcjonuje i co raz więcej wniosków o upadłość jest rozpatrywana pozytywnie przez sądy.
  Odpowiadając Katarynce: ogłoszenie upadłości ma na celu między innymi uwolnienie od długów właśnie osoby w takiej sytuacji jak twoja. Upadłość przeprowadza się również po to żeby dłużnik, którego majątek nie wystarczył na pokrycie jego długów egzekwowanych przez komornika mógł zacząć od nowa z czystą kartą, zamiast borykać się z długiem do końca życia.

 • lanaska

  Myślę, że najlepiej skonsultować się z dobrym fachowcem czy tez prawnikiem, który będzie wiedział jak upadłość konsumencka opole powinna być prawidłowo przeprowadzona. Może się przecież okazać, że w wyniku małego błędu, wniosek o upadłość będzie odrzucony.

 • Gość: [upadlosc-konsumencka] *.dynamic.mm.pl

  Możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest wielkim ułatwieniem dla przedsiębiorców, którym się wydarzyło jakieś losowe negatywne wydarzenie. Jest to możliwość wyjścia na prostą bez konieczności prowadzenia egzekucji z majątku dłużnika. Także jest to rozwiązanie zdecydowanie na plus, a stosunkowo dość młode w naszym systemie prawnym.

 • smutnybloger

  Muszę przyznać, że właśnie szukałem informacji odnośnie tego jak ogłosić upadłość konsumencką?, nie to, że sam chcę ją ogłosić, no, ale pewna moja znajoma jest w sporych problemach finansowych. No i tutaj co nieco, po przeczytaniu, artykułu się dowiedziałem. Dzięki ci za wiedzę!

© poprawnaarabska
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci